apple-bed-bedroom-5329

Jak pokazują badania, aż 95% osób które mają za sobą doświadczenie pracy zdalnej jest zadowolonych z takiego rozwiązania . Trzeba pamiętać, że nawet osoby o bardzo wysokich ambicjach, które stawiają karierę zawodową na pierwszym miejscu, potrzebują własnej przestrzeni oraz czasu na realizacje swoich pasji. Często możliwość podróżowania i pracowania jednocześnie daje pracownikom nowe bodźce oraz motywuje ich do jeszcze wydajniejszej pracy. Bo najważniejsze jest znaleźć balans, a praca z dala od biura nie musi oznaczać gorszych wyników dla firmy.

Według raportu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Eurofound to Dania, Szwecja i Holandia są liderami pracy zdalnej w UE – w tych krajach, pracowników wykonujących swoje obowiązki poza biurem jest  już ponad 30%. Polska z ok. 10% odsetkiem pracowników pracujących zdalnie, plasuje się dopiero na samym końcu listy. Co prawda, raport podkreśla że na możliwość takiego rozwiązania jakim jest Home Office wpływa także specyfika wielu branż, takich jak handel detaliczny, przemysł czy budownictwo, jednak w przypadku menadżerów czy większości specjalistów jest jak najbardziej możliwa i pożądana.

Szukasz ciekawego benefitu? Zaoferuj pracę zdalną

Badanie ,,Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników. Edycja polska 2018” pokazuje, że prawie 70% ankietowanych nie ma możliwości pracy zdalnej, jednocześnie wskazuje że ponad połowa z nich chciałoby móc wykonywać swoje zadania, chociażby w niewielkiej mierze, poza biurem. Osoby, które mają taki przywilej (76%) potwierdza, że z możliwości wykonywania swoich obowiązków poza biurem korzysta przynajmniej raz na jakiś czas, co wpływa pozytywnie na ich efektywność. Co za tym idzie, warto rozważyć propozycje pracy częściowo zdalnej, która może być wystarczającą zachętą do złożenia swojej aplikacji dla przyszłych kandydatów.

W powyższym badaniu jedynie 45% osób jest zadowolonych z benefitów oferowanych przez ich pracodawcę. Jak pokazują wyniki, zaoferowanie elastycznych godzin pracy lub pracy zdalnej dłużej niż jeden tydzień z rzędu niesie ze sobą znaczny wzrost satysfakcji i zadowolenia (70% ankietowanych)[1].

apple-device-blur-blurry-273222

Pracodawco, zaufaj swoim pracownikom

Okazuję się, że pracodawcy niechętnie zamieniają normalny etat na możliwość pracy zdalnej. Dlaczego? Wynika to w dużym stopniu z obawy o brak odpowiedniego zaangażowania ze strony pracownika. Prawdopodobnie obawiają się, że pracownik który będzie pracował zdalnie, połowę dnia prześpi i zlekceważy całkowicie swoje obowiązki. Brak bezpośredniej kontroli nad pracownikami nie musi jednak oznaczać, że firma będzie miała gorsze wyniki. Jak pokazuje badanie Grupy IWG pracodawcy mają coraz większą świadomość korzyści płynących z możliwości pracy poza biurem. Aż 89% ankietowanych wskazało, że wprowadzenie takiej opcji przyczyniło się do rozwoju firmy, u 87% takie działanie wpłynęło na wzrost konkurencyjności, natomiast 82% zauważyła wzrost produktywności. Co więcej, zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 80% zauważyło, że praca zdalna oprócz powyższych korzyści umożliwiła im znalezienie nowych kandydatów oraz zatrzymanie najbardziej zdolnych pracowników[2]. Ciekawe jest również, że zaoferowanie pracy zdalnej według 83% pracodawców wpłynęła na maksymalizacje zysków – co daje prawie 20% wzrost w porównaniu z badaniem w roku 2016.

Miejsce do pracy ma znaczenie

Bardzo dużo mówi się o istocie odpowiedniego środowiska do pracy, jednak nie każdy wie, co to oznacza. Pracodawca, który nie może pozwolić sobie na przyjazne oraz atrakcyjnie wizualnie biuro, często nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ ma to na efektywność pracowników. Otoczenie może wpływać różnorako na motywacje, we wspomnianym badaniu aż 80% respondentów potwierdza, że firmy muszą dostosowywać się do oczekiwań współczesnych pracowników, a praca poza biurem daje im większą satysfakcję, wpływa pozytywnie na ich kreatywność oraz samopoczucie.

Skorzysta z tego każdy, bez względu na wiek

Z wielu raportów wynika także, że nieważne jest ile lat ma pracownik – jeśli oferowana jest mu praca zdalna, na pewno skorzysta z takiej możliwości. Coraz więcej pracowników deklaruje, że firmy oferują pracę zdalną, jednak nie zawsze wynika to z ich woli, a z tego że sami starają o taką możliwość u pracodawcy.

W przypadku takich rozwiązań jak praca zdalna warto zaryzykować. Może się okazać, że już sama świadomość pracownika, że ma do wyboru taką opcję może wpływać na jego zadowolenie, nawet jeśli niekoniecznie wybierze takie rozwiązanie.

 

[1] http://branden.biz/wp-content/uploads/2018/06/The-Remote-Rnek-pracy-zdanej.pdf

[2] http://contact.regus.com/GBS18_Report_Download_Request#_ga=2.134532151.774765111.1539087938-1175240786.1539087938