2

Jako Dawca komórek macierzystych dajesz choremu najcenniejszy dar – szansę by żyć. Zastanawiasz się co wydarzy się kiedy okaże się, że możesz komuś pomóc? Przekonaj się już 20 marca (środa). Przyjdź do punktu organizowanej akcji w Łużycka Office Park ( ul. Łużyckiej 6A, Gdynia 81-537  – recepcja budynku A) Poświęć 5 minut, sprawdź czy możesz zostać potencjalnym dawcą szpiku Pobierz wymaz i wypełnij formularz. To wystarczy, aby znaleźć się w gronie potencjalnych dawców.

Po przebadaniu przesłanych próbek i wprowadzeniu danych do bazy staniesz się aktywnym potencjalnym dawcą komórek macierzystych. Wyślemy Ci także potwierdzenie rejestracji i Twoją kartę dawcy.

 

1

PRZYWILEJE DAWCY
Każdej osobie, która odda krwiotwórcze komórki macierzyste dając szansę na życie choremu, przysługuje w zależności od ilości pobrań odznaka „Dawcy Przeszczepu” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Każdemu „Dawcy Przeszczepu” przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń można korzystać na podstawie legitymacji wydawanej przez klinikę pobrania, w której ma miejsce pobranie komórek macierzystych.

Każdemu ” Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu” przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz do bezpłatnego zaopatrzenia w leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek (do wysokości limitu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy).

Wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. Nr 23, poz. 119).