Troska o naturalne środowisko oraz dobre samopoczucie ludzi to coraz bardziej widoczny trend, który sprawia, że koncepcja zdrowych, zrównoważonych budynków odgrywa aktualnie istotną rolę.

Wznoszenie budynków z poszanowaniem przyrody i wykorzystaniem najnowszych technologii oraz najlepszych materiałów czy wprowadzenie odpowiednich procedur zarządzania budynkami przyczynia się do zmniejszenia śladu ingerencji człowieka w naturalne środowisko. Warto jednak podkreślić, że dzięki takim działaniom możliwe jest nie tylko oszczędzanie zasobów, ale i poprawa samopoczucia przebywających w nich osób.

Z potrzeby środowiska i ludzi

Chociaż zielone budownictwo powstało z potrzeby poszanowania środowiska, to aktualnie możemy zaobserwować silne ukierunkowanie zrównoważonych obiektów na potrzeby ludzkie. Osoby przebywające w zdrowych wnętrzach czują się znacznie lepiej i pracują wydajniej. Poprawa codziennego komfortu pracy wpływa na zwiększenie motywacji pracowników i podniesienie ich produktywności. Dodatkowo, zrównoważone biuro może stanowić o przewadze konkurencyjnej danej firmy w procesie pozyskiwania kadry.

Certyfikacja pomocna przy określaniu potrzeb

Jak wynika z raportu: „Zdrowe Zielone Biura” PLGBC Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, dużą wagę do zapewnienia użytkownikom zdrowego środowiska pracy przywiązują systemy certyfikacji ekologicznej budynków, takie jak LEED, BREEAM lub WELL. Kryteria tych systemów zawierają wiele praktycznych zaleceń, które budynki powinny spełniać na etapie projektowania, wykonawstwa czy użytkowania. Wśród działań, do których systemy certyfikacji przywiązują największą wagę, są: jakość powietrza jako eliminacja zanieczyszczeń i właściwa wentylacja, komfort termiczny, dostęp do światła dziennego i oświetlenie sztuczne, akustyka pomieszczeń, układ wnętrza oraz tzw. active design uwzględniający dobrą kondycję fizyczną pracowników, dostęp do natury i widok z biura, a także lokalizacja i dostęp do udogodnień.

Jakość wdychanego powietrza jest istotnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie i zdrowie. Zanieczyszczone powietrze może wpływać na zmęczenie pracowników, podrażnienia gardła, oczu, nosa, ból głowy, a także przejściowe lub przewlekłe schorzenia górnych dróg oddechowych, nasilenie objawów alergii i astmy. Naukowo potwierdzony jest także negatywny wpływ złej jakości powietrza na produktywność pracowników. Według ankietowanych na ogólną ocenę warunków panujących w biurze w największym stopniu wpływa właśnie jakość powietrza.

Temperatura powietrza i jego prędkość, temperatura przegród czy wilgotność to parametry komfortu termicznego, które są ściśle ze sobą powiązane. Zbyt duża różnica temperatury powietrza nawiewanego i temperatury w pomieszczeniu może przyczyniać się do dyskomfortu osób, które przebywają w biurze. Im różnica jest mniejsza, tym większy jest komfort.

Optymalizacja dostępu do światła dziennego i odpowiednio dobranego oświetlenia sztucznego pozwala na redukcję senności i uczucia zmęczenia oczu.

Dźwięki oddziałują nie tylko narząd słuchu, ale mają także znacznie szerszy wpływ na organizm. WHO wskazuje, że hałas może prowadzić do chronicznego zmęczenia, bólu głowy, arytmii czy nerwicy. Nic więc dziwnego, że ograniczanie hałasu jest istotne w biurach, czyli w miejscu, w którym spędzamy znaczną część życia.

Nowoczesne przestrzenie do pracy coraz częściej są planowane tak, by utrzymać pracownika w zdrowiu i dobrej kondycji. Najczęściej odnoszą się do zapewnienia ergonomicznego miejsca do pracy docelowej, spożywania posiłków czy relaksu. Ważnym elementem jest również nakłonienie pracownika do aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Wprowadzenie elementów natury do miejsc pracy pozytywnie wpływa na samopoczucie osób przebywających w biurze. Jak wynika z raportu Human Spaces „The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace”, w firmach, które dostarczają pracownikom zielone i doświetlone miejsca pracy, produktywność wzrasta o 15%.

Bezproblemowy i szybki dojazd do pracy, a także infrastruktura udogodnień lokalnych wpływa na komfort i zadowolenie zatrudnionych. Coraz więcej osób przy wyborze miejsca pracy zwraca uwagę na lokalizację biura, bliskość transportu publicznego i możliwość dotarcia na rowerze.

Zidentyfikowanie potrzeb środowiska naturalnego i ludzi coraz częściej staje się wspólnym mianownikiem do tworzenia przyjaznych i zdrowych miejsc pracy.