Działają pod presją, decydują o modelu pracy zespołu i zastosowanych środkach ochrony zdrowia, budują nowe nawyki wśród pracowników, a przede wszystkim – mimo trudnej sytuacji starają się efektywnie zarządzać zespołem. Menedżerowie, bo o nich właśnie mowa, w trakcie pandemii muszą mierzyć się codziennie z wieloma wyzwaniami. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają aktualne warunki pracy osób zarządzających zespołem.

Czas wybuchu epidemii koronawirusa pokazał, z jakimi nowymi wyzwaniami przychodzi się mierzyć wielu menedżerom. Każdego dnia podejmują trudne decyzje związane z ochroną zdrowotną pracowników, dbają o biznes i starają się zarządzać zespołem w taki sposób, by dostosować się do zupełnie innych niż przed pandemią okoliczności.

Zarządzanie z zastosowaniem środków ochrony

Zapewnienie pracownikom wszelkich niezbędnych środków ochrony zdrowia i dopasowanie modelu pracy do aktualnych wymogów sanitarnych i epidemiologicznych to z pewnością najważniejsze wyzwania menedżerów w dobie pandemii. Chociaż niezwykle ważna jest odpowiedzialność społeczna pracowników i zgłaszanie niepokojących objawów przełożonym, to na menedżerach spoczywa obowiązek reagowania na możliwe objawy koronawirusa wśród zespołu czy decydowania o zastosowaniu pracy zdalnej.

Efektywność w częściowej lub całkowitej pracy zdalnej

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, jednym z największych z wyzwań w czasie pandemii COVID-19 stało się zarządzanie rozproszonym zespołem, który częściowo lub całkowicie pracuje w trybie zdalnym. Wszystko dlatego, że ten model pracy dla wielu firm był w momencie wybuchu pandemii zupełnie nowym, dotąd nieznanym rozwiązaniem. Pracownikom przyszło się mierzyć z samodzielnym zorganizowaniem domowego stanowiska pracy czy przemodelowaniem swojego dnia pracy, a menedżerom – ze zdalnym zarządzaniem zespołem. Zwłaszcza w tych firmach, które do tej pory praktykują chociażby rotacyjną pracę zdalną, konieczne okazało się wypracowanie nowego systemu pracy i modelu zarządzania. Jak pod  kreślają specjaliści, najgorszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wzmożona kontrola zatrudnionych czy częste sprawdzanie, kto znajduje się przy swoim stanowisku pracy. Z racji tego, że dla pracowników to także niecodzienne warunki, lepszym rozwiązaniem okazuje rozliczanie ich z efektów pracy.

Empatia kluczem do zauważania potencjalnych problemów

Kolejnym równie ważnym wyzwaniem, z którym przychodzi się mierzyć menedżerom jest motywowanie i ocena kondycji psychicznej pracowników. W biurze, podczas licznych spotkań czy codziennych rozmów, menedżer z łatwością może zauważyć obniżoną satysfakcję z pracy lub nawet wypalenie zawodowe. Dodatkowo, istnieje też grupa osób, które w pracy zdalnej czują się znacznie gorzej. Wśród nich ryzyko wystąpienia problemów natury psychicznej jest większe. Rolą dobrego menedżera powinno być umiejętne wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników, zwłaszcza jeśli rozmowy osobiste zastępuje korespondencja e-mailowa czy wideokonferencje. Szybka reakcja na tego rodzaju problemy pozwoli wypracować odpowiednie rozwiązanie.

Dobre relacje w zespole

Brak spotkań integracyjnych, pogorszenie efektywności w zespole czy ukierunkowanie na pracę indywidualną zamiast zespołowej to jedne z czynników, które mogą negatywnie wpływać na dobre relacje w grupie. Mimo utrudnionych warunków, menedżer powinien dbać o relacje w zespole, utrzymywać bieżący kontakt z zatrudnionymi, a także umożliwiać wzajemne wspieranie się w różnych zadaniach przez pracowników.

Regularny kontakt

Regularne spotkania, nawet te przeprowadzane online, pomagają nie tylko utrzymać rytm pracy, ustalać priorytety, ale także budują przynależność pracowników do danej organizacji i upewniają ich w przekonaniu, że w przypadku problemów nie są pozostawieni sami sobie. Ważne jednak, by nie opierały się wyłącznie na rozliczaniu zatrudnionych z wykonywanych zadań, ale też były okazją do koleżeńskich rozmów czy poprawienia nastroju każdego z pracowników.

Szczerość pomocna w drodze do sukcesu

Menedżerowie, którzy potrafią stylem komunikacji integrować zespół i przekonywać najbardziej sceptyczne jednostki do zmian, znacznie łatwiej odnajdują się w aktualnej sytuacji, nie unikają trudnych tematów i w rozmowach z pracownikami wybierają szczerość. Takie podejście bardzo często zyskuje z kolei uznanie wśród zatrudnionych i przeradza się w lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Niezależnie od niecodziennej sytuacji, w jakiej znalazła się większość firm oraz menedżerów, dzięki zastosowaniu efektywnych rozwiązań i reagowaniu na bieżące potrzeby członków zespołu, możliwe jest sprawne zarządzanie przedsiębiorstwami.