ŁOP 05.2016-9a

W swym ostatnim raporcie Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)[*] potwierdza, że Trójmiasto jest jednym z najważniejszych punktów na inwestycyjnej mapie Polski. W sektorze usług dla biznesu pracuje w naszym regionie już ponad 15 000 osób.

Opublikowany w połowie roku przez PAIiIZ „Raport BSS w Polsce 2016” stanowi podsumowanie kondycji sektora usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) w skali całej Polski oraz lokalnie z perspektywy najważniejszych dla tego sektora miast. Jakie główne wnioski dla branży BSS i regionów płyną z zebranych przez PAIiIZ danych?

Sektor SSC w Polsce – najważniejsze liczby

Według stanu na koniec 2015 r. w Polsce działają 852 centra BSS. Na tę sumę składają się centra obsługi informatycznej (IT) – 368 (43% wszystkich centrów BSS), usług wspólnych (SSC) – 238 (28%), outsourcingowe (BPO) – 133 (16%) oraz badawczo-rozwojowe (R&D) – 113 (13%). Łącznie w tych branżach zatrudnionych jest obecnie ponad 193 500 osób, najwięcej w centrach SSC (63 697), a następnie w IT (58 763), BPO (44 400) i R&D (26 597). Warto odnotować, że 31% ogółu stanowią centra z polskim kapitałem. Jednak nie w ich biurach, lecz w amerykańskich powstaje najwięcej miejsc pracy. Choć przedsiębiorstwa z sektora BSS zlokalizowane są w 27 różnych polskich miastach, to tylko kilka z nich można nazwać zagłębiami tej gałęzi gospodarki. To te, w których zatrudnienie w sektorze przekracza 10 000 osób: Warszawa, Kraków, Wrocław, Aglomeracja Katowicka, Trójmiasto, Łódź i Poznań. Te lokalizacje gwarantują inwestorom przede wszystkim dobrą komunikację ze światem, dostęp do wysokiej klasy powierzchni biurowej oraz możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry. Pracownicy sektora SSC to bardzo często osoby posiadające specjalistyczne umiejętności techniczne. W ich przypadku jedną z kluczowych kompetencji jest również znajomość języków obcych, bowiem średnio w 1 centrum BSS w Polsce wykorzystywane są aż 4 różne języki.

budynek D ŁOP

Trójmiasto na tle innych regionów

Jak na tle innych miast prezentuje się trójmiejski rynek BSS? Działają na nim 104 centra – tylko w Warszawie i Krakowie jest ich więcej. Pod względem liczby pracowników z 15 756 zatrudnionymi Trójmiasto znajduje się na 5. miejscu za Warszawą, Krakowem, Wrocławiem i Aglomeracją Katowicką. Każde centrum BSS zatrudnia w naszym regionie średnio 153 pracowników.

W odniesieniu do innych regionów eksperci PAIiIZ wskazują na kilka charakterystycznych dla Trójmiasta przewag. To przede wszystkim portowe położenie, otwierające region na inwestorów skandynawskich. Dodatkową zachętą dla firm ze Szwecji, Finlandii czy Norwegii do prowadzenia biznesu właśnie w Trójmieście jest z jednej strony dostęp do wykształconej na Politechnice Gdańskiej kadry inżynierów m.in. z branży morskiej, jak też duży nacisk kładziony na kształcenie skandynawistyczne w ofercie Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreślana jest także wysoka jakość komunikacji lotniczej i kolejowej Trójmiasta, a także rozwijająca się w bardzo szybkim tempie baza hotelowa.

Lokalne przykłady działalności w sektorze BSS można znaleźć wśród najemców kompleksu Łużycka Office Park oraz biurowca Łużycka Plus. To m.in. od lat korzystające z naszej powierzchni biurowej takie firmy jak Sony Pictures, WNS Global Services czy Geoban. Najświeższym przykładem jest z kolei centrum SSC, jakie w budynku Łużycka Plus otworzy niebawem skandynawska firma DNV GL – docelowo do końca przyszłego roku zatrudnienie znajdzie tu 150-200 osób, które obsługiwać będą globalne procesy w zakresie m.in. finansów, księgowości, HR oraz zarządzania nieruchomościami.

Korzyści z rozwoju…

Z pewnością rozwój sektora usług dla biznesu oznacza wielokierunkowe korzyści. Z jednej strony z obecności w Polsce zadowoleni są inwestorzy, dla których oznacza ona szansę na znalezienie wykwalifikowanych pracowników, a często także optymalizację kosztów prowadzenia działalności w stosunku do konkurencyjnych lokalizacji za granicą. Na pozyskiwaniu inwestorów zależy także samorządom lokalnym – dla nich nowe firmy działające w regionie to m.in. wzrost atrakcyjności regionu i poprawa kondycji rynku pracy. To wreszcie również szansa dla pracowników na znalezienie zatrudnienia w firmie o międzynarodowym zasięgu, na atrakcyjnych warunkach, w której pracuje się w oparciu o wypracowywane przez lata zasady kultury HR i biznesu.

[*] PAIiZ jest rządową agencją wspierającą zagraniczne inwestycje w Polsce poprzez zachęcanie zagranicznych podmiotów do prowadzenia działalności w Polsce i oferowanie im pomocy informacyjno-operacyjnej w procesie inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na temat celów i aktualnych działań PAIiZ znajdują się na stronie: http://www.paiz.gov.pl.