people-2557399_1920

Dobra atmosfera w miejscu pracy, wzajemny szacunek, oferowanie benefitów pracowniczych oraz zarządzanie firmą zgodnie z określonymi przez nią wartościami to czynniki, które określają przyjazną kulturę organizacyjną. Pracownikom, zwłaszcza tym młodszym, coraz trudniej wyobrazić sobie długotrwałą współpracę z firmą, która nie przywiązuje wagi do budowania pozytywnych relacji zespołu czy wizerunku przedsiębiorstwa na zewnątrz.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu współpracy z daną firmą wymaga zapoznania się z panującymi tam zasadami organizacyjnymi czy wyznawanymi wartościami. Taka wiedza pomoże nam określić nasze dopasowanie do danego zespołu i upewnić się o tym, czy możemy liczyć na przyjazną kulturę organizacyjną. Chociaż kultura organizacyjna jest z reguły rozumiana indywidualnie, to wiele osób uważa, że najważniejszą rolę w niej odgrywają transparentnie przekazywane informacje, jasna ścieżka rozwoju, otwartość i szacunek do współpracowników, niezależnie od stanowiska, płci czy pochodzenia, a także klarowne przekazywanie wartości, celów i założeń firmy. Wysoką kulturę organizacyjną rozpoznamy też po otwartości i ukierunkowaniu na kooperację, wspieraniu potencjału jednostki, a także dbaniu o zadowolenie z pracy i zaangażowaniu kadr zarządczych.

O tym, że kulturę organizacyjną można rozumieć na wiele sposobów świadczy chociażby podejście IKEA, której podstawową zasadą jest przyjazne nastawienie, dbałość o środowisko i niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Pracownicy mają poczucie misji i odczuwają dumę z podejmowanych przez przedsiębiorstwo działań. W Apple z kolei bardzo mocno pielęgnowana jest atmosfera współpracy. Opracowywane projekty są przedstawiane szerokiemu gronu współpracowników, a ich opinia jest uwzględniania w dalszej pracy nad produktem. W Nestle, podobnie jak w wielu korporacjach, istnieje możliwość rozpoczęcia pracy w przedziale godzinowym, który umożliwia ruchome godziny pracy. Na specjalne względy mogą liczyć pracownicy, którzy zostają rodzicami. Oprócz powitalnego prezentu dla noworodka, te niemowlęta, które nie mogą być karmione mlekiem matki, otrzymują bezpłatne mleko marki Nestle.

Benefity pracownicze

Chociaż przyjazna kultura organizacyjna nie ogranicza się wyłącznie do poszukiwania i stosowania benefitów pracowniczych to okazuje się, że mają one w tym przypadku nie tylko materialny wymiar. Świadczą one o docenianiu pracownika, ułatwianiu jego codziennego życia, a także pomagają w rozwoju i podnoszeniu kompetencji. Równie ważne okazuje się tu jednocześnie słuchanie i reagowanie na potrzeby zatrudnionych. Przykładowo, dla niektórych najważniejsze będą benefity pozapłacowe, a dla innych najistotniejsza okaże się możliwość pracy zdalnej czy po prostu elastyczne godziny pracy.

Jak wynika z danych znajdujących się w raporcie firmy Sedlak & Sedlak „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”, najpopularniejszym świadczeniem pozapłacowym są karnety na siłownie i do klubów fitness. W zeszłym roku ten benefit otrzymywało aż 46,5 proc. ankietowanych pracowników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także ubezpieczenia na życie (38,3 proc.) oraz podstawowy pakiet opieki medycznej (36,5 proc.). Z raportu Pracuj.pl „Benefity – co motywuje pracowników” z 2018 roku wynika natomiast, że w momencie zmiany pracy największe znaczenie dla pracowników mają benefity, które pozwalają zaoszczędzić. Największe znaczenie mają dofinansowania do urlopu (72 proc.) i szkoleń (70 proc.), prywatna opieka medyczna (62 proc.) oraz możliwość pracy zdalnej (40 proc.)

startup-594091_1920

Kultura organizacyjna ważna nie tylko dla pracowników

Nie tylko pracownicy, ale i pracodawcy z biegiem czasu przywiązują coraz większą wagę do kultury organizacyjnej. Zarządzanie wartościami, kierowanie odpowiedzialnym miejscem pracy i tworzenie wysokiej kultury organizacyjnej stanowi współcześnie jedne z największych wyzwań menedżerskich.

Właściciele firm, członkowie zespołów zarządczych czy przedstawiciele działów HR coraz częściej podkreślają znaczenie przyjaznej kultury organizacyjnej, która w dłuższej perspektywie przekłada się na zadowolenie i wydajność pracowników i rozwój przedsiębiorstwa.

Mogłoby się wydawać, że kultura organizacyjna miejsca pracy jest czymś trudnym do sprecyzowania i wręcz nieuchwytnym. Chociaż najbardziej można ją rozpoznać przebywając już w zespole, to mogą świadczyć o niej także wartości firmy, wizerunek organizacji na zewnątrz czy preferowany styl komunikacji. Warto więc przed rozpoczęciem współpracy dowiedzieć się jak najwięcej o konkretnej organizacji i sprawdzić, czy panująca tam kultura organizacyjna odpowiada naszym potrzebom.

people-3152585_1920