W czerwcu tego roku na terenie kompleksu Łużycka Office Park została przeprowadzona próba ewakuacji pożarowej. Wzięło w niej udział prawie 1000 pracowników z wszystkich 5 budynków kompleksu.

Ćwiczenie zostało zaplanowane z dokładnością co do minuty przez odpowiedzialną za facility management kompleksu firmę SPIE Polska przy współpracy Allcon Investment oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Akcja ewakuacyjna trwała ok. 13 minut i została bardzo dobrze oceniona przez obserwatorów, m.in. straż pożarną i inspektora BHP. Koordynowany przez SPIE Polska test miał na celu wskazanie problemów, które mogą zaistnieć w obiekcie i utrudnić sprawną ewakuację oraz przygotowanie użytkowników budynku do prawidłowej, samodzielnej ewakuacji, prowadzonej w sytuacji realnego zagrożenia przed przybyciem straży pożarnej. Warto pamiętać, że tego typu regularnie przeprowadzane próby nie są „przerwą w pracy” dla użytkowników biurowców czy „żmudnym obowiązkiem” dla właścicieli obiektów. One w rzeczywisty sposób podnoszą poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników, jak również są doskonałą okazją do wyrobienia odpowiednich nawyków zachowania się w obliczu pożaru.

20160624_091341

Co warto wiedzieć o próbnej ewakuacji?

W obiektach przeznaczonych dla ponad 50 osób zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany do przeprowadzania okresowej ewakuacji budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Ten obowiązek warto traktować poważnie i dobrze się do próbnej ewakuacji przygotować. Można to zrobić m.in. poprzez stworzenie warunków w jak największym stopniu imitujących prawdziwy pożar. Aby tak się stało, podczas ostatniej próbnej ewakuacji w Łużycka Office Park użyte zostały specjalne świece dymne. Ustawiono je w garażu otwartym, ponieważ pojawienie się ewentualnego zagrożenia waśnie tam, spowodowałoby ryzyko przeniesienia się ognia na inne budynki lub zaparkowane pojazdy. Scenariusz ćwiczeń ewakuacyjnych przewidywał pożar w dwóch lokalizacjach: w jednym z budynków przy rozdzielni głównej prądu znajdującej się na poziomie garażu i w innym budynku na dachu. Wskutek działania nieszkodliwego dla ludzi, lecz bardzo gęstego dymu samoczynnie aktywował się alarm pożarowy II stopnia. Tak opracowany plan pozwolił na ewakuację całego parku biurowego Łużycka Office Park.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z próbnej ewakuacji przeprowadzonej w naszym parku biurowym.

20160624_091211 20160624_090926