Praca zespołowa pozwala uzyskać potrzebne wsparcie od współpracowników, a indywidualna umożliwia niezależność i skoncentrowanie się na określonych zadaniach. Postanowiliśmy sprawdzić, która jest bardziej efektywna.

Zarówno praca zespołowa, jak i indywidualna mają swoich zwolenników i przeciwników. Chociaż w wielu branżach, zawodach czy nawet zadaniach sprawdza się praca indywidualna, to menedżerowie decydują się na wprowadzenie pracy w zespołach projektowych, co ma na celu podniesienie efektywności pracowników.

Praca zespołowa uważana za bardziej efektywną?

Niezaprzeczalnym atutem  pracy zespołowej jest efekt synergii. Nawet najbardziej wybitna jednostka nie może osiągnąć takich efektów jak zespół składający się z kilku osób. W grupie znajdują się zazwyczaj jednostki, które mają zróżnicowane umiejętności i kompetencje, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie błędów do minimum i wzajemne uzupełnianie się. Dodatkowo, za efektywnością pracy zespołowej przemawia wzajemne motywowanie się do działania czy stymulowanie kreatywnego myślenia, które najczęściej odbywa się w trakcie tzw. burzy mózgów.

W pracy zespołowej niezmiernie istotne są bowiem umiejętności komunikacji, zdolności do kompromisu, empatia i odpowiedzialność nie tylko za pracę własną, ale także całego zespołu. Praca w dobrze zgranym zespole pozytywnie wpływa na tempo i jakość wykonywanych obowiązków, a także energię zespołu.

W pracy zespołowej pracownicy z reguły silniej identyfikują się z danym projektem, co przekłada się potem na rezultaty wykonywanych obowiązków. To rozwiązanie ma jednak swoje wady. W nieodpowiednio dopasowanym zespole dość często mogą pojawiać się konflikty, a zła atmosfera pracy może negatywnie wpływać na efektywność poszczególnych pracowników. Ponadto, zespół, który ma problemy komunikacyjne, nie będzie pracował tak efektywnie. Z tego względu niezmiernie istotne jest odpowiednie dopasowanie osób pracujących w danej grupie projektowej.

Niezależność i odpowiedzialność silnymi atutami pracy indywidualnej

W przypadku pracy indywidualnej wyeliminowane są ewentualne konflikty i problemy z atmosferą w zespole. Często podkreślaną zaletą tej formy pracy jest możliwość podejmowania decyzji, niezależność oraz możliwość korzystania z preferowanych przez siebie metod stymulacji efektywności pracy. Tę formę pracy chętniej wybierają indywidualiści, którym trudno się odnaleźć w zespole czy wypracować kompromisy.

O ile praca zespołowa polega na powierzeniu określonego zadania grupie pracowników, o tyle w przypadku zadań indywidualnych mamy do czynienia z jej jedynym wykonawcą, który jest odpowiedzialny za wykonanie danej pracy od początku do końca. Oprócz zróżnicowania dotyczącego ilości pracowników zaangażowanych w projekt, ważna jest odpowiedzialność za prawidłowe bądź nieprawidłowe jego wykonanie. Zdarzają się sytuacje, w których znacznie łatwiej jest wyznaczyć obowiązki jednemu pracownikowi by móc ocenić efekty. Stworzenie zespołu, wybranie lidera i ocena pracy każdej osoby jest długotrwałym i bardziej złożonym procesem. Tak samo jak praca zespołowa może czasem okazać się większą trudnością niż pomocą. Wykonywanie służbowych obowiązków i dźwiganie ciężaru odpowiedzialności za projekt może nie być najlepszym rozwiązaniem. Kluczowy okazuje się więc przemyślany dobór formy realizacji do konkretnego zadania.

Praca indywidualna sprawdza się w tych zadaniach, w których trudno poradzić sobie w grupie, a wykonywanie obowiązków w grupie może okazać się pomocne przy długotrwałych lub skomplikowanych projektach. Z tego względu najlepiej sprawdza się hybrydowe podejście, w którym wybór modelu pracy zostaje dopasowany do konkretnych zadań.