#3 MEMBER

Nowe logo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Już od 10 lat Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) promuje budownictwo zrównoważone, czyli takie które tworzone jest przede wszystkim z poszanowaniem natury, będąc jednocześnie komfortowym i oszczędnym. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową (nie nastawioną na zysk), mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. PLGBC jest członkiem światowej organizacji World Green Building Council.

Allcon Investment, jako firma dla której tworzenie budynków niosących korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, a także wszystkim osobom biorącym udział w procesie budowlanym, jest członkiem PLGBC już od 9 lat – czyli niemal od początku istnienia stowarzyszenia.

Podejście człowieka do ekologii, odnawialnych źródeł energii oraz samego oszczędzania zmieniło się bardzo w ostatnich latach. Coraz bardziej zwracamy także uwagę na to co nas otacza oraz w jaki sposób buduje się budynki, w których spędzamy większość naszego życia. Od tego w jaki sposób stworzona jest przestrzeń, w której przebywamy zależy komfort naszej pracy, stan zdrowia oraz ogólny poziom życia. Rynek zielonego budownictwa rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie i to od nas zależy jak w przyszłości będzie wyglądać nasze środowisko oraz najbliższe otoczenie. Dlatego tak ważna jest działalność PLGBC, która wspiera branżę budowlaną w projektowaniu i tworzeniu budynków bezpiecznych dla środowiska naturalnego.

10-lecie_slide-1080x281