Blog_o przestrzeni miejskiej w Muzeum Miasta Gdyni

W piątek 4 września uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym kończącym wystawę fotografii Kacpra Kowalskiego pt. „Efekty uboczne”. W Muzeum Miasta Gdyni rozmawialiśmy o współczesnej przestrzeni miejskiej.

Do 6 września w Muzeum Miasta Gdyni można było oglądać wystawę zdjęć pt. „Efekty uboczne” autorstwa Kacpra Kowalskiego, trójmiejskiego architekta i fotografa, trzykrotnego laureata prestiżowego wyróżnienia World Press Photo. Na zakończenie ekspozycji uczestniczyliśmy w zorganizowaniu dyskusji panelowej pod hasłem „Sztuka przestrzeni”, w której oprócz autora prac udział wzięli geograf kultury prof. UG Mariusz Czepczyński oraz Leszek Pankiewicz, prezes spółki technologicznej Solwit SA. Tematem debaty były obraz, rozwój i przyszłość współczesnej przestrzeni miejskiej.

Hasło „Sztuka przestrzeni” było pretekstem do podjęcia tematu z różnych perspektyw patrzenia na współczesną przestrzeń miejską. Dobór panelistów nie był przypadkowy – każdy z nich reprezentuje bowiem inne spojrzenie na miasto. Kacper Kowalski fotografuje je z lotu ptaka, a na robionych pionowo z góry zdjęciach prezentuje oznaczony jedynie współrzędnymi geograficznymi wycinek przestrzeni, pozostawiając odbiorcom dowolność interpretacji obrazu. Mariusz Czepczyński patrzy natomiast na miasto przez pryzmat kulturowych i społecznych relacji człowieka z przestrzenią zurbanizowanej. Z kolei Leszek Pankiewicz skupia się na technologicznej stronie zagadnienia, wpływie informatyzacji na życie człowieka w mieście.

Rozmowa panelowa oparta była o kilka wątków przewodnich. Dyskusja rozpoczęła się od tematu sposobów pojmowania przestrzeni miejskiej w kategoriach estetycznych i próby odpowiedzi na pytania o to, dlaczego uznajemy ją za piękną lub brzydką oraz skąd wynikają różnice w wizualnej ocenie miast. Debata dotyczyła również wpływu działalności człowieka na otoczenie, wykorzystania technologii na potrzeby codziennego funkcjonowania w miastach, a także jakości życia w metropoliach.

Za konkluzję spotkania w Muzeum Miasta Gdyni można uznać stwierdzenie, że dzisiejsze, coraz bardziej przepełnione technologią miasta przynoszą człowiekowi wiele pożytku, ale niosą też za sobą zagrożenia, m.in. powodowany cyfryzacją zanik relacji interpersonalnych. W tzw. smart cities, jak zauważył Leszek Pankiewicz, „mądrość” nie odnosi się do liczby i rodzaju dostępnych rozwiązań i ułatwień, lecz do samej umiejętności dysponowania nimi przez człowieka na potrzeby życia w metropolii.