business-2703167_1920 

Chociaż wiele osób nie docenia roli mowy ciała podczas rozmowy kwalifikacyjnej, to może ona znacznie zmienić sposób postrzegania potencjalnego pracownika. Sposób mówienia, gestykulacja, postawa czy wygląd zewnętrzny przekładają się na pierwsze wrażenie.

Komunikację dzielimy na werbalną i niewerbalną. Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna przekazuje rozmówcy ważne informacje, które bardzo często nie są przekazywane za pomocą słów. Zgodnie z regułą 7-38-55 Alberta Mehrabiana, wszystkie docierające do nas informacje podczas rozmowy dzielą się na słowa (7%), ton głosu (38%) oraz mowę ciała (55%). Można zatem stwierdzić, że dopiero połączenie właściwej komunikacji werbalnej i niewerbalnej umożliwia sukces w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.

Do istotnych elementów komunikacji niewerbalnej zalicza się:

– gestykulację – ruchy rąk, dłoni, nóg, głowy, korpusu ciała,

– dotyk,

– mimikę twarzy,

– kontakt wzrokowy,

– dystans fizyczny pomiędzy rozmówcami,

– pozycję ciała,

– sposób mówienia – tempo mówienia, intonacja głosu i sposób wypowiadania słów,

– wygląd zewnętrzny.

job-4131482_1920

Pewne stawianie kroków i silny uścisk dłoni świadczą o pewności siebie i własnych umiejętności. Podczas samej rozmowy warto przyjąć jedną pozycję. Częste jej zmiany lub drżenia kończyn mogą być złym znakiem dla rekrutera. Przyjęty dystans fizyczny pomiędzy rozmówcami w trakcie oficjalnego spotkania biznesowego wynosi pomiędzy 120 a 360 centymetrów.

Ważne są nie tylko wypowiadane słowa, ale i sam sposób mówienia. Jak pokazują badania, osoby, które mówią szybciej są uznawane za bardziej kompetentne. Szybsze tempo wypowiadania słów sprawia, że rozmówca nie zwraca uwagi na pojawiające się w trakcie rozmowy niezgodności.  Zbyt wolne wypowiadanie się może z jednej strony świadczyć o flegmatyzmie, z drugiej natomiast sprzyjać postrzeganiu takiej osoby jako spokojnej.

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej

Brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą, nieformalny i mało elegancki sposób siedzenia, wielokrotnie powtarzające się rozpraszające gesty, takie jak przykładowo zabawa długopisem, a także brak jakiejkolwiek gestykulacji mogą sprawić, że potencjalny pracownik nie zostanie dobrze oceniony. Dzieje się tak dlatego, że wymienione zachowania są odbierane jako brak pewności siebie, brak odporności na stres, nerwowość, a nawet jako nieszczerość. Warto też unikać gestu zamknięcia, czyli splatania rąk na wysokości klatki piersiowej. Taka postawa symbolizuje brak bezpieczeństwa i chęć obrony. Dotykanie ust lub nosa może z kolei oznaczać to, że przed chwilą zostało wypowiedziane kłamstwo.

laptop-3196481_1920

Bawienie się długopisem na rozmowie kwalifikacyjnej nie jest najlepszym pomysłem.

***

Niezależnie od tego, czy spotkanie przysparza potencjalnemu pracownikowi dużo stresu, czy też nie, trzeba zwrócić uwagę na komunikację niewerbalną. Mowa ciała może czasami powiedzieć więcej niż jest to oczekiwane, dlatego warto przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej nie tylko merytorycznie.