W kompleksie biurowym Łużycka Office Park i Łużycka Plus wprowadziliśmy procedury minimalizujące ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Budynki są gotowe do przyjęcia z powrotem większej liczby pracowników.

W obliczu pandemii koronawirusa niektóre firmy zdecydowały się na wprowadzenie systemu zmianowego. Inne wybrały tymczasową pracę zdalną, z której, wraz ze zmniejszaniem obostrzeń w Polsce, będą stopniowo rezygnować. Niezależnie od tego, jaki model pracy podczas epidemii wybierają najemcy kompleksu biurowego Łużycka Office Park i Łużycka Plus, w budynkach zastosowaliśmy rozwiązania, które minimalizują ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Zarządzane przez nas budynki są więc dostępne dla najemców i ich pracowników.

Lista środków ostrożności, które stosujemy:

1. W ramach sprzątania prowadzimy drobiazgową dezynfekcję powierzchni wspólnych – odkażamy klamki, przyciski w windzie i poręcze.

2. W holu windowym każdego budynku umieściliśmy bezdotykowe dozowniki z płynem odkażającym.

3. W każdej łazience umieściliśmy plakaty informacyjne zgodne z zalecaną procedurą mycia rąk.

4. Przygotowaliśmy procedury działania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 przez osobę przebywającą w biurowcu.

5. Umieściliśmy w windach informacje, co robić w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub wystąpienia objawów, które budzą wątpliwości.

6. Zaopatrzyliśmy pracowników serwisowych w środki ochronne, tj. maseczki i rękawiczki.

7. Ograniczyliśmy dostęp do budynków biurowych kurierom, osobom roznoszącym przesyłki pocztowe i dostawcom – przesyłki będą zostawiali w recepcjach poszczególnych budynków.

8. Przy recepcjach umieściliśmy specjalne oznakowanie dotyczące zachowania bezpiecznego odstępu.

9. Ograniczyliśmy liczbę osób poruszających się windą – w windzie może znajdować się tylko jedna osoba.

10. Umożliwiliśmy najemcom zamówienie usługi dezynfekcji wynajmowanej powierzchni biurowej.