zasb19

 

„Live more. Pomerania” to kampania informacyjna realizowana pod hasłem: Województwo pomorskie – miejsce idealne do pracy, rozwoju i życia. Jej głównym celem jest przyciągnięcie nowych oraz zatrzymanie pracowników na Pomorzu.

Kampania informacyjna „Live more. Pomerania”, czyli „Pomorze zaprasza na dłużej” to jeden z elementów projektu „Invest in Pomerania 2020”, finansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizuje Invest in Pomerania i koordynowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

Komunikacja kampanii będzie prowadzona przede wszystkim poprzez stronę internetową – www.livemorepomerania.com – dostępną w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej. Ma ona być rzetelnym źródłem informacji o pracy i życiu na Pomorzu. Wspierać ją mają profile w mediach społecznościowych, gdzie będą publikowane materiały o największych zaletach regionu z perspektywy mieszkańców. Dodatkowo organizatorzy przygotują materiały promocyjne, które będą dystrybuowane podczas wybranych targów pracy w województwie i poza nim.

Jaki jest cel kampanii?

„Live more. Pomerania”, dzięki dostarczaniu kompleksowych i wiarygodnych informacji o regionie, ma podnieść jego atrakcyjność oraz przyciągnąć nowych pracowników do istniejących już firm oraz spółek, które mogą zainwestować na Pomorzu.

Do kogo adresowana jest kampania?

Głównymi adresatami kampanii są młode osoby w wieku 23-35 lat, aktywni zawodowo lub studenci, z województwa pomorskiego oraz innych regionów Polski.

Twórcy inicjatywy nie ukrywają, że zależałoby im, aby z głównym przesłaniem kampanii dotrzeć również do opiniotwórczych mediów, polskich emigrantów mieszkających w państwach Europy Zachodniej oraz mieszkańców Europy Wschodniej.

 

Źródło zdjęcia tytułowego: Invest in Pomerania