wnętrze recepcji ALLCON@park 3 (7)

1-2 czerwca w Warszawie odbył się szczyt Urban Land Institute – Europa Środkowo-Wschodnia. Spotkanie zgromadziło prawie 150 światowych i europejskich ekspertów związanych z rynkiem nieruchomości. Wśród panelistów obecny był także Sergiusz Gniadecki, prezes Allcon Investment. Podczas konferencji dyskutowano na temat innowacyjności i jej wpływu na rozwój ośrodków miejskich, m.in. na przykładzie Trójmiasta.

Urban Land Institute (ULI) – to światowa organizacja non-profit, do której należy ponad 38 tys. przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego reprezentujących 82 kraje. ULI zajmuje się badaniami, edukacją oraz wyznaczaniem kierunku odpowiedzialnego zagospodarowania ziemi, a także jego relacjami z rozwojem społeczności w skali lokalnej i globalnej. Oprócz wydawanych cyklicznie raportów i podsumowań organizuje także konferencje. Podczas tegorocznego szczytu ULI Polska w Warszawie obecni byli m.in. przedstawiciele takich firm jak Colliers International czy Moody’s Analytics oraz samorządów Nowego Jorku czy Pittsburgha.

Podczas paneli tematycznych dyskutowano na temat dzisiejszych trendów dominujących w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną. Spośród głównych, przewijających się w dyskusjach haseł należy wymienić miejską transformację, która odbywa się poprzez coraz szersze wykorzystanie nowych technologii. Na znaczeniu zyskuje także placemaking, czyli odnawianie i reinwestowanie w części wspólne miast Wpływ zmieniających się układów ekonomicznych i geopolitycznych oraz  imigracji społeczeństw na rodzaj i ilość planowanych inwestycji były uzupełnieniem wątków technologicznych.

Regiony w centrum dyskusji

Wartość debat inicjowanych przez ULI polega przede wszystkim na dzieleniu się wiedzą i przykładami z regionów przez ekspertów reprezentujących różne części świata. Dzięki temu case study Wiednia może przysłużyć się rozwojowi Pragi, a idee wdrażane w nowojorskich dzielnicach mogą okazać się atrakcyjne dla Trójmiasta.

Na czerwcowym spotkaniu ULI w Warszawie wątek trójmiejski zaistniał dzięki Prezesowi Allcon Investment, Sergiuszowi Gniadeckiemu, który w ten sposób mówił o naszym regionie:

Trójmiasto jest jednym z punktów Europy Wschodniej, które może pochwalić się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, a także sprawną współpracą z lokalnymi władzami. Posiadamy parki naukowo-technologiczne, inkubatory i akceleratory biznesu, fundusze kapitałowe, czyli wszystkie potrzebne organizacje do tego, aby wspierać każdą przedsiębiorczą inicjatywę. Około 25 tys. zatrudnionych specjalistów IT oraz programistów, konferencje takie jak Infoshare, czyli jedno z największych wydarzeń technologicznych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej oraz liczne spotkania lokalnych społeczności, które wymieniają się swoimi doświadczeniami z zakresu biznesu i innowacji, to przykłady jak skutecznie wykorzystywany jest potencjał miejsca i ludzi.

W lokalny kontekst wpisuje się także jedno z twierdzeń pojawiających się w prowadzonych dyskusjach: atrakcyjna dla inwestorów jest taka wizja miasta, która współgra z trendami sektora publicznego i prywatnego oraz demografią. Wiąże się ona ze zweryfikowanym przekonaniem, że przepływ kapitału jest podatny na czynniki geopolityczne i ekonomiczne, dlatego im większa konsekwencja w rozwój innowacji, tym chętniej dane miejsce będzie dostrzegane przez globalnych graczy.

Powyższe słowa dobrze obrazuje case study opisane przez Sergiusza Gniadeckiego:

To właśnie w Gdańsku miało miejsce jedno z pierwszych amerykańsko-polskich wspólnych przedsięwzięć: CrossComm-Poland. W firmie pracowało początkowo zaledwie 5 inżynierów, a po kilku latach została zakupiona przez duńską firmę Olicom – wówczas posiadała już ponad 100 pracowników. Po kolejnych 3 lata przedsiębiorstwo zostało przejęte przez światowego giganta IT: Intel Corporation. Dziś to największe centrum badań i rozwoju Intela w Europie z ponad 2 tys. inżynierów pracujących nad zaawansowanymi technologicznie projektami. Dzięki temu Trójmiasto jest rozpoznawane jako ważny element technologicznego świata. Część tej opowieści to także historia Allconu, w tym roku sprzedaliśmy Intelowi budynki, które zostały zbudowane specjalnie pod ich zamówienie. Warto również zauważyć, że inni znaczący gracze rynku IT również mają swoje oddziały w Trójmieście, np. Amazon, Boening/Jeppesen, Lufthansa Systems, Kainos, Thomson Reuters czy Nordea IT Center.

Relacja z panelu jest dostępna do obejrzenia pod poniższym linkiem:

http://europe.uli.org/videos/cee-summit-urban-development-technology-innovation-key-success-factors-2/