Kompetencje miękkie mają coraz większe znaczenie. Pracownicy przyznają, że rozwijanie tych umiejętności pomaga w pracy, ułatwia dopasowanie się do dynamicznych zmian w otoczeniu, a nawet przekwalifikowanie. Pracodawcy cenią osoby z uniwersalnymi zdolnościami właśnie za otwartość, łatwość przyswajania wiedzy i możliwość dodatkowego przeszkolenia. Które kompetencje miękkie są teraz najcenniejsze?

 

Kompetencje miękkie posiada każdy z nas. Ich poziom jest bardzo indywidualny i zróżnicowany, dlatego, że uniwersalne cechy i zdolności zdobywamy inaczej niż wiedzę merytoryczną i kompetencje twarde. Warto jednak pamiętać, że choć wiedza ekspercka i przygotowanie techniczne w biznesie są niezwykle istotne, to właśnie umiejętności miękkie pozwalają danemu pracownikowi na wpisanie się w pożądany sposób działania i współpracy.

 

Umiejętności miękkie i twarde – różnice

Kompetencje miękkie i twarde – z tymi pojęciami najczęściej spotykają się osoby poszukujące pracy. Coraz więcej ofert oprócz konkretnie opisanego stanowiska oraz wymaganego doświadczenia czy wykształcenia zawiera również zwrot „wysoko rozwinięte kompetencje miękkie”. Co to oznacza i jaka jest różnica między tymi dwiema grupami?

 

  • Kompetencje twarde, czyli, najprościej mówiąc, takie, które można zmierzyć. To zestaw umiejętności i wiedzy, które pozwalają na efektywne wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy. Najczęściej poświadczone są odpowiednimi dokumentami. Do kompetencji twardych można zaliczyć, np. znajomość języków obcych, umiejętność prowadzenia pojazdów lub obsługę kasy fiskalnej, czy programów graficznych.
  • Kompetencje miękkie, uznawane są za niemierzalne. Często nazywane również zdolnościami interpersonalnymi i osobistymi. To cechy oraz umiejętności społeczne warunkujące to, jak dana osoba organizuje swoją pracę, integruje się z ludźmi czy, najogólniej mówiąc, jak się zachowuje. Przykładami takich kompetencji są np. odporność na stres, samodyscyplina, wysoka kultura osobista czy asertywność.

 

Umiejętności miękkie – dlaczego są tak ważne i jak je rozwijać?

Rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. Jeszcze do niedawna to umiejętności twarde były najważniejszymi elementami CV kandydatów na dane stanowisko. Aktualnie nierzadko to te niemierzalne cechy potencjalnych pracowników są brane pod uwagę o wiele bardziej. Kompetencje miękkie są coraz częściej bardziej doceniane przez pracodawców. Wynikać to może, m.in. z tego, że nierzadko o wiele łatwiej jest nauczyć pracownika umiejętności twardych, niż rozwijać jego kompetencje miękkie. Badania rynku wskazują, że zapotrzebowanie na nie stale wzrasta.

 

Jak zatem rozwijać swoje umiejętności miękkie? W przeciwieństwie do umiejętności twardych, nie jest to możliwe tylko poprzez czytanie odpowiednich książek. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest, przede wszystkim, codzienna praktyka oraz obserwowanie i analizowanie swoich reakcji w kontaktach towarzyskich. W wielu miastach odbywają się również szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. Najlepiej wybierać te prowadzone przez profesjonalnych trenerów. Kursy odbywają się najczęściej w niewielkich grupach, a uczestnicy odgrywają przydzielone im scenki sytuacyjne. Ćwiczenia mają na celu przeanalizowanie zachowania i pomoc w pozbyciu się niepożądanych reakcji i kształtowania istotnych umiejętności interpersonalnych.

 

Kompetencje miękkie – które z nich są najbardziej pożądane?

Nie ulega wątpliwości, że utrzymywanie umiejętności miękkich na wysokim poziomie to cel zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Rozwijanie poszczególnych cech to zadanie dla każdego, kto chce liczyć się na rynku pracy. Istnieje cała gama kompetencji miękkich. Niektóre z nich są jednak bardziej pożądane przez pracodawców, a ich uniwersalność sprawia, że warto je rozwijać niezależnie od stanowiska czy branży. Na które z nich rekruterzy zwracają najwięcej uwagi?

 

  • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne – ta grupa umiejętności ułatwia nawiązywanie kontaktów i pozwala swobodnie prowadzić rozmowy, nawet z nowo poznanymi osobami. Ich wysoki poziom daje szanse na dobre zaprezentowanie się już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne to zdolność formułowania własnych myśli i wyrażania się w sposób precyzyjny i zrozumiały oraz, z drugiej strony, zdolność rozumienia, uważnego słuchania oraz panowania nad przekazem niewerbalnym. W komunikacji liczą się zarówno wypowiadane kwestie, jak i towarzysząca im mowa ciała, mimika twarzy, wykonywane gesty czy utrzymywany kontakt wzrokowy. Posiadanie tych umiejętności na wysokim poziomie pozwala na łatwe porozumiewanie się z osobami o odmiennych typach osobowości czy zajmujących różne funkcje formalne.

 

  • Umiejętność pracy w zespole – praca w niemal każdej organizacji w pewnym stopniu opiera się na współpracy. Pracodawcy o wiele przychylniej patrzą zatem na pracowników potrafiących współpracować z innymi i mających na uwadze nie tylko realizację swoich zadań, ale również cele całej organizacji i swojego zespołu. Osoby, które potrafią pracować w grupie rozumieją interes zespołu i dążą do realizacji wspólnego celu. Otwartość, chęć dzielenia się wiedzą, zaangażowanie, tworzenie partnerskich relacji – warto się tego uczyć i pielęgnować te cechy. W tym punkcie warto również nawiązać do umiejętności komunikacyjnych, ponieważ zdolność do słuchania, dyskutowania i akceptacji odmiennych punktów widzenia to klucz do osiągania najlepszych rezultatów we współpracy w zespole.

 

  • Kreatywność – jak wiadomo, same kompetencje twarde i wiedza nie wystarczą do stworzenia innowacyjnych rozwiązań czy produktów, które przyczynią się do sukcesu organizacji. Niezwykle wymagający rynek, nawet liderów branży zmusza do ciągłego dążenia do pozytywnego wyróżniania się na tle konkurencji. Nie uda się to bez nieszablonowych rozwiązań, odpowiedniego, wyróżniającego podejścia do klienta czy zaskakującej strategii sprzedaży. Realizacja powyższych kwestii nie uda się bez kreatywnych pracowników. Ta cecha przestała już być kojarzona wyłącznie z grafikami, architektami czy marketingowcami. Kreatywność oznacza oryginalność, nieszablonowe podejście, umiejętność wychodzenia ze schematycznego myślenia czy otwartość na nowe rozwiązania. Dotyczy to wszystkich pracowników. Takie osoby są w stanie generować świeże i odważne pomysły w momencie, w którym wcześniejsza koncepcja przestaje się sprawdzać.