nr 3

Praca zdalna ma tak samo dużo zwolenników co przeciwników. O ile na dłuższą metę pracowanie wyłącznie z domu może nie być interesujące zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, to stosowanie tej formy okazjonalnie cieszy się popularnością.

Praca jest bardzo ważną częścią codzienności człowieka. Jak wynika z raportu z ogólnopolskiego badania doceniania 2018 przeciętnie poświęca się na nią ponad 93 tysięcy godzin, czyli 1/3 całego życia.    Wiele osób nie wyobraża sobie codziennej, regularnej pracy z innego miejsca niż biuro oraz uważa stacjonarną formę za najbardziej komfortowe rozwiązanie. Istnieją jednak sytuacje, w których pracownicy doceniają możliwość pracy zdalnej. Firmy coraz częściej na to pozwalają, gdyż poszukują rozwiązań, które mogą zainteresować pracowników.

Elastyczność zatrudnienia, w tym również możliwość pracy zdalnej, jest jednym z pożądanych benefitów pracowniczych. Jak wynika z tegorocznej polskiej edycji badania Randstad Employer Brand Research, elastyczność zatrudnienia docenia 31 % kobiet oraz 26 % mężczyzn. Możliwość okazjonalnego wykonywania swoich obowiązków poza siedzibą firmy jest aktualnie jednym z elementów rekrutacji, o ile pozwalają na to względy techniczne oraz coraz częściej uważa się ją za istotny czynnik przewagi konkurencyjnej firm.

Praca zdalna z reguły polega na wypełnianiu zobowiązań służbowych z domu lub dowolnego miejsca na świecie za pomocą komputera i podłączenia do internetu.

home-office-1867761_1920

Rozwiązanie dobre dla rodziców

Możliwość pracy zdalnej szczególnie doceniają rodzice, którzy dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania mogą pracować, nie martwiąc się jednocześnie o to, kto zaopiekuje się ich dzieckiem np. w trakcie jego choroby lub podczas wakacji.

Potrzebę pracy zdalnej wśród rodziców zauważyła także Fundacja Aktywności Lokalnej (FAL), która przygotowała i wprowadziła pracę zdalną u około 100 pracodawców. Projekt „Mam dziecko – pracuje” zakładał, że rodzic ma określoną ilość godzin, które może przepracować zdalnie. W momencie kiedy pojawił się problem z zapewnieniem dziecku opieki, rodzic mógł wykonywać swoje służbowe obowiązki z domu. Takie rozwiązanie okazało się również bardzo atrakcyjne z punktu widzenia pracodawców, którzy nie musieli szukać zastępstwa dla nieobecnych zatrudnionych.

laptop-1478822_1920

Praca w podróży

O ile praca zdalna w podróży służbowej była zrozumiała i oczywista od dawna, o tyle umożliwienie pracownikowi wykonywania czynności zawodowych w trakcie prywatnego wyjazdu krajowego lub zagranicznego zyskuje na popularności w ostatnim czasie. To ciekawe rozwiązanie zarówno dla osób, które np. w celach prywatnych poruszają się pociągiem i bez problemu mogą wykonywać swoją pracę w podróży, jak i dla osób, które zdecydowały się na dłuższy wyjazd zagraniczny, a dzięki pracy zdalnej nie muszą skracać swojego pobytu.

Tryb pracy zdalnej atrakcyjny nie tylko dla pracowników

Wprowadzenie elastycznej formy pracy jest istotnym elementem polityki konkurencyjności firmy. Aktualnie przy rekrutacji oferuje je około 64% firm na świecie. W Polsce pracę zdalną dopuszcza 55 % pracodawców.

Umożliwienie częściowej pracy zdalnej:

– zwiększa wydajność i efektywność pracowników,
– umożliwia rozliczanie zespołu za efekty pracy,
– podnosi poziom zadowolenia pracowników,
– oszczędza czas,
– podnosi konkurencyjność firmy.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na umożliwienie częściowej pracy zdalnej traktując to jako rozwiązanie, które ma na celu zmotywowanie i podtrzymanie efektywności wśród pracowników. Zmiana otoczenia pozwala zatrudnionym na poprawę skupienia, a pracodawca może w ten sposób obniżyć koszty utrzymania biura. Aż 89 % pracodawców ocenia, że wprowadzenie elastycznej formy pracy przyczyniło się do rozwoju firmy, 87 % podkreśla, że zauważyło zwiększenie konkurencyjności, a 82 .. widzi poprawę produktywności.

laptop-2557571_1920

Praca zdalna może być rozwiązaniem korzystnym dla obu stron, pod warunkiem, że wdrażająca je organizacja jest do tego odpowiednio przygotowana. W zależności od branży i potrzeb obecności pracownika w biurze, warto określić jasne zasady – w tym również maksymalną liczbę dni przeznaczoną na pracę zdalną.