SGPM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6, 81-537 Gdynia, adres elektroniczny: investment@allcon.pl jako ADMINISTRATOR danych osobowych, informuje Pana / Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenia korespondencji handlowej;
  • podane dane będą przetwarzane jedynie w celu prowadzenia korespondencji handlowej;
  • podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość;
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. na podstawie uzyskanej od Pana/Pani dobrowolnej, konkretnej i świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • posiada Pan/ Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • odbiorcami danych mogą być: spółki Łużycka Park Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i Łużycka Plus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz podmioty przetwarzające: Allcon Osiedla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, Allcon Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, oraz podmiot zajmujący się obsługą marketingową ADMINISTRATORA (dane kontaktowe dostępne po złożeniu zapytania na adres: investment@allcon.pl);
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od zakończenia korespondencji między stronami;
  • dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do GIODO lub innego organu nadzorczego, gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.