blog_jezyki pomorskiego biznesu

Wraz z rosnącą liczbą firm działających w takich branżach jak IT, BPO/SSC czy R&D, znajomość języków obcych staje się jedną z kluczowych kompetencji na polskim rynku pracy. Wśród najemców biurowców często znajdują się spółki, w których prace wykonywane są w kilku czy nawet kilkunastu językach.

W większości firm urzędujących w gdyńskich biurowcach Łużycka Office Park i Łużycka Plus, z uwagi na wielonarodową kadrę, językiem administracyjnym nie jest polski, lecz angielski. Dotyczy to w szczególności firm z branż IT, nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC) oraz badawczo-rozwojowej (R&D). Obecnie w samym Trójmieście w tych sektorach działają inwestorzy z 18 różnych państw, których pracownicy posługują się łącznie 32 językami.Dla takich przedsiębiorstw dostęp do kadry posiadającej rozległe kompetencje lingwistyczne jest więc bardzo ważny. Te firmy, zatrudniając przeważnie kilkadziesiąt, a nieraz nawet kilkaset osób, cenią sobie też dostęp do nowoczesnej powierzchni biurowej, o której wiedzą, że może zostać rozszerzona na potrzeby nowych rekrutacji.

Poza angielskim w woj. pomorskim najwięcej firm wymaga znajomości niemieckiego (18), rosyjskiego (12) oraz szwedzkiego (10). Ten ostatni należy do języków skandynawskich, których znaczenie na lokalnym rynku pracy będzie wciąż rosło. Świadczą o tym coraz bardziej widoczne zależności pomiędzy ofertą studiów filologicznych a biznesem. Przykładowo filologie norweska i szwedzka oferowane są przede wszystkim w tych miastach, w których ulokowane są kluczowe inwestycje skandynawskie: Trójmiasto, Szczecin i Poznań. Obecnie na Pomorzu te języki studiują 242 osoby – najwięcej w kraju.

Na przykładzie Trójmiasta i biurowców takich jak Łużycka Office Park doskonale widać, że wielojęzyczne firmy lubią działać skoncentrowane w międzynarodowych środowiskach biznesowych, być skupione blisko siebie. Dla pracowników oznacza to atrakcyjną możliwość wymiany zawodowych doświadczeń z ludźmi z różnych krajów i kultur. Można powiedzieć, że dzisiejsze parki biurowe są w pewnym sensie współczesną wersją Wieży Babel, ponieważ słychać w nich niemal wszystkie najważniejsze języki biznesowego świata.