fot. facebook.com/jestemnaczas

Punktualność jest jednym ze sposobów na wyrażenie szacunku do drugiej osoby. Akcja #jestemnaczas to inicjatywa jednego z mieszkańców Gdyni, Macieja Jabłońskiego z Konsulatu Kultury, która powstała przy wsparciu Łużycka Office Park.

Akcja społeczna #jestemnaczas ma charakter edukacyjny. Jej celem jest skupienie uwagi instytucji kultury wokół problemu widzów spóźniających się na spektakle, wydarzenia czy też czytelników, którzy nie oddają w terminie książek w bibliotekach.  

Inicjatywa wspierająca punktualność

Projekt ma jednoczyć mieszkańców Gdyni wokół różnych inicjatyw podejmowanych w ramach instytucji miejskich, służyć komunikacji w różnych dziedzinach życia i budować świadomość społeczną w temacie punktualności. Jednym z elementów akcji #jestemnaczas jest konkurs plastyczny, który polega na zaprojektowaniu własnej kartki pocztowej w ramach projektu #kulturalnigdynianie. Konkurs ruszył 6 grudnia i potrwa do 24 stycznia 2020 roku.

– #jestemnaczas to akcja, którą prowadzimy pośród naszej widowni. Dotyczy ona punktualnego przychodzenia na spektakle i inne wydarzenia organizowane w Konsulacie Kultury. Uznałem, że jest to troszeczkę za mała forma dotarcia do widowni, dlatego wpadliśmy na pomysł przywrócenia do życia i funkcjonowania kartki pocztowej, za pomocą której będziemy się komunikować z naszymi widzami. Do akcji zaprosiliśmy też widownię wszystkich gdyńskich teatrów oraz biblioteki, przystanie, a także Związek Komunikacji Miejskiej, bo wszystkim nam zależy na punktualności – mówi Maciej Jabłoński z Konsulatu Kultury.

Jury pod przewodnictwem miejskiego plastyka Jacka Piątka utworzy kolaż ze 100 najlepszych prac, który będzie tworzyć wystawę w przestrzeni miejskich instytucji. Najlepsze kartki zostaną także wydrukowane i będzie można je otrzymać podczas różnych wydarzeń w Gdyni. Organizatorzy przewidują również atrakcyjne nagrody. Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

Do udziału w konkursie plastycznym włączyły się: Konsulat Kultury, Biblioteka Miejska i jej 20 filii, Przystań Gdynia. Sieć Centrów Sąsiedzkich, Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny, ZKM Gdyni, Teatr Muzycznyi Teatr Miejski.

Oprócz Łużycka Office Park inicjatywę wsparły: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz młodzież z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących.

Regularne spóźnienia do pracy grożą negatywnymi konsekwencjami

Warto podkreślić, że tendencje do spóźniania się nie ograniczają się wyłącznie do łamania dobrych manier. Notoryczne spóźnienia mogą również skutkować negatywnymi konsekwencjami w pracy. Jednym z podstawowych obowiązków pracowników jest przestrzeganie czasu pracy obowiązującego w danym miejscu – wynika tak z art. 100 k.p. Pracownicy są zobowiązani do punktualnego rozpoczynania pracy i jej wykonywania w czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Nieprzestrzeganie tych zasad przez pracownika może skutkować nie tylko upomnieniem, ale zgodnie z przepisami spowodować również utratę części wynagrodzenia lub być przyczyną rozwiązania umowy o pracę. Niestawienie się do pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji przedłożenia zwolnienia lekarskiego lub innej usprawiedliwionej przez zatrudnionego przyczyny.