Dobra atmosfera w zespole i zdrowe relacje między współpracownikami wpływają na efektywność wykonywanej pracy. Pracownicy działający w przyjaznym środowisku lepiej przykładają się do obowiązków i chętniej przychodzą do biura. W jaki sposób zadbać o dobrą atmosferę w miejscu pracy?

 

Atmosfera w pracy ma wpływ na relacje między współpracownikami, efektywność działań zaangażowanie w wykonywane zajęcia. Przyjazna, dobra atmosfera sprawia, że ludzie identyfikują się z organizacją, wzrasta zadowolenie, a zespół osiąga lepsze wyniki.

 

Dobra atmosfera, czyli jaka?

„Dobra atmosfera” to bardzo często używane w ogłoszeniach o pracę oraz podczas rozmów kwalifikacyjnych stwierdzenie. Nie ulega wątpliwości, że praca w miejscu, które rzeczywiście może się nią pochwalić jest celem większości pracujących. Co naprawdę oznacza?

 

Mówiąc najogólniej, dobra atmosfera to taka, która sprawia, że pracownicy chętnie przychodzą do pracy. Panuje ona wtedy, gdy wszyscy członkowie zespołu traktują siebie z szacunkiem, relacje panujące w firmie mają pozytywny charakter, a każdy ma swobodę wypowiadania własnego zdania. Inne elementy kształtujące przyjazną atmosferę to m.in.: życzliwość, dobra komunikacja, brak niezdrowej rywalizacji i plotek, efektywne współdziałanie, docenianie, wspieranie i wyznaczanie jasnych celów.

 

Wzajemne zaangażowanie ze strony pracodawcy, przełożonych i pracowników jest kluczem w budowaniu takiego stanu. Trudno osiągnąć zamierzony efekt, gdy zaangażowana będzie tylko jedna ze stron.

 

Co zyskują pracownicy, a co pracodawca?

Dobra atmosfera w pracy pozytywnie wpływa na efektywność pracowników. Przyjazne otoczenie motywuje do większego angażowania się w wykonywanie swoich obowiązków i sprzyja czerpaniu radości i satysfakcji z pracy. Stworzenie miłego środowiska pracy to cel dla pracodawców, który stanowi ważny element motywacji.

 

Pozytywna atmosfera w zespole wpływa też na zmniejszenie liczby nieobecności, chorób zawodowych oraz rotacji kadr. To również istotny element budowania wizerunku przedsiębiorstwa jako sprzyjającego do rozwoju miejsca. Pozwala to na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych specjalistów.

 

Odpowiednia atmosfera oddziałuje również na zwiększenie produktywności. Pracownicy przebywający w przyjaznym miejscu i wśród życzliwych osób dokładniej wykonują przydzielone im zadania i lepiej zarządzają czasem, wykorzystując go na naprawdę istotne rzeczy. Ponadto, zyskują świadomość o współodpowiedzialności za losy przedsiębiorstwa, co sprawia, że czują się ważną jego częścią.

Dobra atmosfera w pracy – jak o nią zadbać?

Napięta atmosfera  pracy wpływa negatywnie na poszczególnych pracowników i na zespół jako całość. Wyeliminowanie jej jest rolą nie tylko przełożonych, ale i członków zespołu. By stworzyć przyjazne miejsce pracy należy:

  • słuchać potrzeb i opinii współpracowników oraz przełożonych,
  • kierować się zasadą równego traktowania,
  • budować zaufanie między pracownikami a przełożonymi,
  • dbać o poprawną, życzliwą komunikację i jasne wyznaczanie obowiązków i zadań,
  • rozwiązywać bieżące konflikty i pojawiające się problemy sprawiedliwie,
  • podejmować działania mające na celu integrowanie zespołu,
  • unikać plotek i nadmiernej rywalizacji.