Elżbieta Bojanowska

Elżbieta Bojanowska

Senior Project Manager

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Inwestycje i Nieruchomości z Certyfikatem Europejskiej Rady Zawodów Rynku Nieruchomości – CEPI – Conseil Europeen des Professions Immobilieres w zakresie zawodu zarządzanie nieruchomościami.
Od 1999 roku związana zawodowo z rynkiem nieruchomości. Od 15 lat pracuje w firmie developerskiej na stanowisku Project Manager, w której odpowiada za zarządzanie budynkami biurowymi klasy A o łącznej powierzchni najmu ok. 25 tys. m2, tworzące kompleks budynków biurowych.
Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy nieruchomości.
Na co dzień współpracuje z najemcami firm korporacyjnych, pełni nadzór nad facility management, koordynuje prace remontowo – modernizacyjne. Zajmuje się opracowywaniem budżetów operacyjnych i remontowych nieruchomości, kontrolą i optymalizacją kosztów oraz rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych.