Jak wynika z danych Eurobarometru ochrona środowiska jest ważna dla 94% obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Coraz częściej uważają tak również firmy, które w swojej działalności uwzględniają proekologiczne rozwiązania lub promują je wśród swoich pracowników i klientów.

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie konieczności oszczędzania zasobów naturalnych i środowiska naturalnego przekłada się również na postawy przedsiębiorstw.

Oprócz przemyślanej polityki finansowej czy zarządzania zasobami ludzkimi w działalności firmy ważną rolę odgrywają także działania CSR (ang. Corporate Social Responsibility czyli społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw), w tym także aktywność mająca na celu ochronę środowiska.

Nowoczesne technologie ułatwiają proekologiczne postawy firm

Proekologiczne technologie z biegiem czasu stają się coraz bardziej powszechne. Świadczy o tym chociażby wzrost popularności energooszczędnej technologii LED, montowania paneli fotowoltaicznych czy liczby aut elektrycznych. Stosowanie energooszczędnych źródeł światła, instalacja sensorów ruchu oraz odpowiednia izolacja termiczna budynków biurowych przekłada się na koszty zużycia zasobów. Przykładowo po zainstalowaniu technologii LED oraz sensorów ruchu można zaoszczędzić nawet 70-80 procent zużywanej wcześniej energii elektrycznej.

Takie zarządzanie firmą nie tylko pozytywnie wpływa na naturalne środowisko, ale przynosi także wymierne korzyści w postaci mniejszego zużycia energii elektrycznej lub wody, a w konsekwencji niższe koszty.

Nie tylko stosowanie, ale i propagowanie ekologii

Wzrost zainteresowania ekologią sprawił, że nie jest ona wyłącznie chwilowym trendem, a stylem życia. Podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego może przyczynić się do przyjmowania takich postaw przez innych.

Segregowanie śmieci przez jedną firmę może okazać się przysłowiową kroplą w morzu, ale jeśli dane przedsiębiorstwo zachęci do tego swoich klientów, a w ślad za nim pójdą kolejne organizacje, możliwe jest uzyskanie efektu skali. Coraz częściej możemy spotkać się z sytuacjami, w których marki motywują do recyklingu, oszczędzania wody czy prądu. Do takich działań należą pozornie drobne czynności, takie jak oferowanie bonusów za oddanie zużytych opakowań po kosmetykach, rabaty za wybór e-faktury czy oferowanie swoich produktów w opakowaniach biodegradowalnych. Producenci żywności coraz częściej rezygnują z surowców, których pozyskanie negatywnie wpływa na środowisko, a firmy wytwarzające kosmetyki – z testowania swoich produktów na zwierzętach.

Wsparcie, które się opłaca

Inwestycja w ekologię oraz pomoc naturalnemu środowisku wpływa na poprawę wizerunku marki. Jak się okazuje w wielu przypadkach takie działania przyczyniają się do promocji marki i budują solidne fundamenty pod biznesowy sukces firmy. Jak informuje Instytut Gallupa, aż 94% konsumentów deklaruje chęć korzystania z oferty firm dbających o środowisko.

Wzrost świadomości sprawia, że ochrona środowiska naturalnego z roku na rok jest dla nas coraz ważniejsza. Działania podejmowane przez firmy mają ogromne znaczenie, ponieważ nie tylko bezpośrednio przyczyniają się do poprawy stanu planety, ale i pośrednio – przez kreowanie proekologicznych postaw wśród swoich klientów i pracowników.