Allcon Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000664332.

ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia
Tel: +48 58 660 1990
Fax: +48 58 660 1991

NIP 586-02-24-629
REGON 190367612
www.allcon.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Allcon Investment Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U nr 133 poz. 833., w celu marketingu produktów i usług własnych oraz spółek Łużycka Park Investment Sp. z o.o., Łużycka Plus Investment Sp. z o.o..
Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Allcon Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6,
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.