SGPM Property Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000664332.

ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia
Tel: +48 58 660 1990
Fax: +48 58 660 1991

NIP 586-02-24-629
REGON 190367612
www.officepark.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SGPM Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6, 81-537 Gdynia (adres elektroniczny: investment@allcon.pl) podanych w formularzu moich danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji handlowej, w tym do udostępnienia ich w ww. celu i w celu dalszego przetwarzania spółkom Łużycka Park Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i Łużycka Plus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą przetwarzania ww. danych


Kliknij, aby poznać treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ