Allcon Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000664332.

ul. Łużycka 6, 81-537 Gdynia
Tel: +48 58 660 1990
Fax: +48 58 660 1991

NIP 586-02-24-629
REGON 190367612
www.allcon.pl