ŁOP 05.2016-7

Gdyński kompleks Łużycka Office Park

W ramach aktywności związanych z cyklicznym Programem Najlepsi Pracodawcy firma Aon Hewitt spróbowała wskazać czynniki mające największy wpływ na zaangażowanie pracowników w Polsce. Do jakich wniosków doszła?

W 99 firmach zatrudniających od kilkunastu do kilkuset osób Aon Hewitt monitorował 19 czynników środowiska pracy o największym znaczeniu dla wzmacniania postaw zaangażowanego pracownika. Wnioski z przeprowadzonej analizy zostały zebrane w Case Book Najlepsze praktyki w budowaniu angażujących miejsc pracy (publikacja dostępna TUTAJ). Najczęściej wskazywanym przez osoby zatrudnione w Polsce czynnikiem była orientacja na ludzi. Pod tym hasłem kryje się oczekiwanie wobec managerów, że codzienna praca wykonywana będzie w oparciu o otwartość i zrozumienie dla pomysłów, umiejętności i potrzeb poszczególnych pracowników. Co ciekawe, to w pewnym sensie demokratyczne i partnerskie podejście do funkcjonowania w pracy jest charakterystyczne przede wszystkim dla polskiego rynku. Tu w trakcie badania wspomniany czynnik był wskazywany przez respondentów we wszystkich grupach wiekowych, natomiast nie znalazł się w grupie kluczowych źródeł motywacji w żadnym innym kraju.

czynniki zaangażowania

Rysunek 1.Czynniki wpływające na zaangażowanie w pracy w różnych grupach wiekowych Źródło: Aon Hewitt

Powyższy wniosek nie oznacza jednak, że hierarchia najważniejszych czynników wpływających na zaangażowanie w pracy jest identyczna niezależnie od wieku (czyli również etapu kariery) pracowników. Dobrze obrazuje to umieszczony obok Rysunek 1.

Reputacja, płaca, kariera i samorealizacja…

Obok wymienionej już orientacji na ludzi także inny element pojawia się we wskazaniach każdej grupy wiekowej. To reputacja pracodawcy, którą jako najważniejszy czynnik motywujący wymieniają osoby w wieku od 45 do 54 lat. Stosunkowo niewielką wagę przykładają do niego osoby poniżej 25. roku życia, dla których głównym źródłem zaangażowania w pracę jest adekwatność płacy. Z badania Aon Hewitt wynika więc, że kwestie finansowe są najistotniejsze dla pracowników na początku kariery zawodowej i w jej ostatnim etapie, ponieważ drugą grupę wiekową w pierwszej kolejności zwracającą uwagę na płace stanowią osoby powyżej 55 lat. Co ciekawe, wśród osób zwykle zajmujących już stanowiska managerskie adekwatność płacowa jest ostatnia (45-54 lata) lub w ogóle niewskazywana (grupa wiekowa 35-44 lata) wśród pięciu najważniejszych motywatorów. Interesujące wydaje się również to, że nie w każdej grupie wiekowej istotny jest rozwój kariery, która jest ważna w grupie najmłodszych pracowników i nabiera znaczenia dopiero po 35. roku życia. Respondenci niezwykle rzadko wskazywali także samorealizację, która zdecydowany wpływ wywiera tylko na dwie najmłodsze grupy wiekowe – jest na drugim miejscu wśród osób do 25 lat i na piątym w grupie od 25 do 29 lat.

Dobre biuro wspiera produktywność

Nie ulega wątpliwości, że wysokie zaangażowanie pracowników przekłada się bezpośrednio na wymierne wyniki biznesowe firmy. Potwierdzają to pracodawcy, eksperci, badania rynkowe. Warto zatem poznać jakie są najważniejsze potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup pracowników, aby móc działać tak, by zwiększać ich zaangażowanie, a następnie przełożyć je na wzrost biznesu. By tak się stało konieczne jest jednak również podnoszenie produktywności pracowników. W tym miejscu pojawia się bliski nam wątek biurowy, bowiem zgodnie z badaniami rynkowymi, na wzrost produktywności wpływa m.in. dobrze zlokalizowane, komfortowo urządzone i odpowiednio wyposażone miejsce pracy.

2_Łużycka Plus 8 photos (2)

Biurowiec Łużycka Plus

Taki wniosek płynie m.in. z raportu What Workers Want firmy Savills, globalnego dostawcy usług na rynku nieruchomości, przygotowanego na podstawie opinii osób pracujących w warszawskich biurowcach (warto przypomnieć, że do tego raportu odnosiliśmy się już w tekście Tego oczekują pracownicy od swojego biurowca). Zgodnie z tym badaniem ponad jedna trzecia respondentów (36%) uważa, że nowoczesne biurowce są idealnym miejscem do pracy. Jednocześnie aż 60% ankietowanych przyznaje, że praca w takim miejscu miałaby pozytywny wpływ na ich produktywność. Z kolei w opinii ponad 76% respondentów na ich zawodową efektywność wpłynęłoby nie tylko samo zlokalizowanie biura w określonym budynku, ale także tzw. fit-out, czyli całkowity wygląd biura wraz z jego wyposażeniem i umeblowaniem. Niezwykle ważna jest także lokalizacja miejsca pracy w rozumieniu położenia biurowca i dostępności komunikacji. Aż 89% ankietowanych wskazuje, że ceni sobie wygodny i szybki dojazd do pracy, a niemal co czwarty badany skłaniałby się nawet do zmiany pracy, gdyby otrzymał ofertą na podobnych warunkach finansowych i z podobnymi możliwościami rozwoju, ale w lepszej lokalizacji.

Pogłębianie wiedzy na temat zaangażowania i satysfakcji pracowników powinno być jednym z kluczowych działań pracodawców. Krzyżowanie wniosków danych pozyskanych z różnych badań pozwala organizacji skuteczniej motywować zatrudnione osoby, podnosić poziom ich produktywności, a co za tym idzie – osiągać lepsze rezultaty w biznesie.