achievement-adult-agent-684387

Przewiduje się, że rynek pracownika będzie się wzmacniał, przez co pracodawcy będą musieli jeszcze intensywniej konkurować ze sobą o najlepszych i wykwalifikowanych pracowników. Brak wystarczającej liczby kandydatów dotknie nie tylko sektor nowoczesnych usług biznesowych (przewiduje się, że liczba zatrudnionych w tym sektorze wzrośnie z 280 tys. do 340 tys. do 2020 r.), rąk do pracy brakuje także w branży produkcyjnej, co może wpłynąć niekorzystnie na rozwój gospodarczy.

Pracownicy z Ukrainy mile widziani za granicą

W nadchodzących miesiącach, wolne etaty będą czekać na chętnych w wielu fabrykach motoryzacyjnych. Niestety może się okazać, że nie tylko polskie przedsiębiorstwa będą poszukiwać rąk do pracy. Obecnie rynek niemiecki otwiera się na pracowników z Ukrainy, a możliwość zarabiania w euro może być dla nich wystarczającym powodem do opuszczenia Polski. Podobna sytuacja niebawem dotyczyć będzie także pracowników budowlanych.

Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy będą musieli wykazać się umiejętnością szybkiego dopasowania do zmiennej sytuacji i w miarę możliwości, powalczyć o najlepszych kandydatów wyższą pensją oraz dopasowaną indywidualnie ścieżką rozwoju zawodowego.

chips-circuit-board-computer-4316Branża IT nie zwalnia

Każdego roku coraz głośniej mówi się o rosnącym znaczeniu postępu technologicznego oraz o roli człowieka w świecie pracy, którego miejsce zastąpią nowoczesne maszyny i inteligentne roboty. Należy jednak pamiętać, że wiele kompetencji wciąż pozostaje domeną ludzi, a umiejętności takie jak konieczność indywidualnego podejścia do każdego przypadku oraz rozpatrzenia go pod wieloma względami sprawia, że technologia jeszcze długo pozostanie jedynie dodatkowym wsparciem w wielu dziedzinach.

Nie ma wątpliwości, że IT jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż. Dotyczy to także pracowników telekomunikacji czy ICT (techniki informatyczne i komunikacyjne). Zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach będzie rosło, pracę z łatwością znajdą także wykwalifikowani księgowi, specjaliści z branży e-commerce, projektanci stron oraz sklepów internetowych, finansiści i osoby pracujące w obsłudze klienta.

Płaca minimalna w górę, ale dynamika zatrudnienia spowalnia

W porównaniu z 2018 rokiem, płaca minimalna 2019 wzrosła o 150 złotych, czyli od stycznia pracownicy otrzymają 2250 złotych brutto. Kwota, którą pracownik dostanie do ręki wyniesie więc 1634 złote, czyli o 100 zł więcej niż w roku poprzednim. Z danych GUS wynika, że w 2018 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4966 zł, a pensje rosły 7,7% rok do roku. Obecna sytuacja na rynku pracy wskazuje, że choć dynamika wynagrodzeń utrzyma się na wysokim poziomie, nie należy spodziewać się dużych podwyżek w kolejnych latach.

Podwyżki wynagrodzenia nie oznaczają jednak, że zatrudnienie w firmach będzie utrzymywać się na jednym i zadowalającym poziomie. Wielu pracodawców będzie musiało zastanowić się, w jaki sposób zatrzymać odpływ pracowników oraz co zaoferować kandydatom, dla których benefity pozapłacowe mogą nie stanowić już dłużej czynnika przyciągającego do aplikowania na dane stanowisko.

cafe-camera-classic-413960

Nowy Kodeks Pracy. Jakie zmiany czekają nas jeszcze w tym roku?

Chociaż nowelizacja ustawy ma być gotowa dopiero pod koniec roku, prawdopodobnie większość propozycji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zostanie wcielona w życie. Jedną z najistotniejszych zmian ma dotyczyć urlopu wypoczynkowego. Nowy kodeks przewiduje jednolity wymiar urlopu dla wszystkich, niezależnie od stażu pracy – od teraz ma wynosić 26 dni w roku kalendarzowym. Do tej pory wymiar urlopu zależny był od stażu pracy, ten sam okres wolnego dla wszystkich ma jednak swoją cenę w postaci tzw. przedawnienia urlopu. Oznacza to, że pracownik który nie wykorzysta swojego urlopu za dany rok, ma czas na odpoczynek tylko do końcu I kwartału roku następnego. Nie ma więc możliwości, tak jak miało to miejsce do tej pory, odkładania i „zbierania” urlopu na później – jeśli nie zdążymy w odpowiednim czasie wykorzystać dni wolnych, bezpowrotnie przepadną.

Czas pokaże czy wprowadzone jak i planowane zmiany będą miały duży wpływ na sytuację pracowników oraz pracodawców, którzy będą musieli dostosować się do nowych warunków panujących na rynku.