journey-1130732_1920

Jak twierdzą eksperci, żeby pracownik mógł odpocząć, potrzebuje co najmniej trzech tygodni urlopu. Dopiero po tym czasie człowiek może wrócić do pracy zregenerowany i gotowy na nowe wyzwania. Są jednak osoby, które decydują się na ponadwymiarowe, najczęściej bezpłatne urlopy, dzięki którym spełniają swoje marzenia.

Trzytygodniowa przerwa od pracy pozwala przejść przez wszystkie etapy urlopowej nieobecności w pracy. W pierwszym tygodniu organizm człowieka przestawia się na tryb wypoczynkowy – aklimatyzuje się, w drugim rzeczywiście wypoczywa, a w trzecim podświadomie lub nawet świadomie przygotowuje się do powrotu do codzienności.

Długi urlop najlepszym benefitem

Są miejsca, których odwiedzenie wymaga więcej niż 21 dni wolnego. Nic więc dziwnego, że wiele osób uznaje możliwość wzięcia długiego urlopu za najlepszy benefit pracowniczy.

 airport-2373727_1920

Jednym ze sposobów na realizację podróżniczych marzeń jest złożenie wniosku o urlop bezpłatny. Warto zaplanować to odpowiednio wcześniej, tak aby możliwe było przekazanie obowiązków innej osobie lub dokończenie aktualnie trwających projektów.

Warto podkreślić, że urlop bezpłatny może być udzielony tylko na pisemny wniosek pracownika, a uzasadnienie prośby nie jest konieczne. Decyzja o przyznaniu tego rodzaju wolnego zależy wyłącznie od pracodawcy, co oznacza, że od odmownej decyzji nie można się już odwołać.

Wbrew powszechnej opinii o urlop bezpłatny można wnioskować także wtedy, gdy nie wykorzystało się całego przysługującego na dany rok urlopu wypoczynkowego. Trzeba jednak wiedzieć, że urlop bezpłatny jest okresem niezaliczanym do stażu pracy, podczas którego nie nabywa się prawa do świadczeń pracowniczych, co w praktyce zmniejsza proporcjonalnie wymiar pozostałego urlopu wypoczynkowego o 1/12 za każdy miesiąc. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, gdy zatrudniony wnioskuje o urlop bezpłatny po to, by na pewien czas zatrudnić się w innej firmie.

W trakcie urlopu bezpłatnego zatrudniony pozostaje w stosunku pracy, ale:

  • nie przysługuje mu wynagrodzenie
  • nie są odprowadzane składki do ZUS
  • zawieszana jest m.in. składka chorobowa, co oznacza, że w przypadku pojawienia się niezdolności do pracy podczas urlopu bezpłatnego, taka osoba nie ma prawa do zasiłku chorobowego
  • analogicznie wygląda kwestia innych świadczeń, takich jak przykładowo zasiłek macierzyński.

Formalne przeszkody

Uzyskanie urlopu bezpłatnego może nie gwarantować długiego, nieprzerwanego urlopu, gdyż pracodawca ma formalne prawo w każdej chwili przerwać bezpłatny urlop udzielony na okres dłuższy niż trzy miesiące. Warto podkreślić, że jego przerwanie może nastąpić nawet w pierwszych dniach od rozpoczęcia urlopu. Zupełnie inaczej jest z urlopem krótszym niż trzymiesięczny, który nie może być przerwany, o ile strony wcześniej nie ustaliły takiej możliwości.

Najtrudniejszy moment – plan działania

Osoby, które zdecydowały się na złożenie wniosku o bezpłatny urlop na daleką podróż, zgodnie podkreślają, że najtrudniejszym krokiem było samo podjęcie decyzji i ustalenie planu działania. W trakcie rozmowy z przełożonym, warto przedstawić możliwie różne warianty związane z długością urlopu lub podejmowanymi w jego trakcie aktywnościami. Okazuje się bowiem, że wiele osób decyduje się na łączenie wyjazdu z wolontariatem, dzięki czemu zdobywa cenne umiejętności, które mogą być przydatne także po powrocie do pracy.

Innymi argumentami, które mogą okazać się pomocne w uzyskaniu pozytywnej decyzji przełożonego, są: dopasowanie terminu wyjazdu do czasu, kiedy w firmie jest mniej pracy, zadeklarowanie  powrotu z bezpłatnego urlopu lub wykonywanie swoich obowiązków zdalnie, jeśli będzie wymagała tego sytuacja przedsiębiorstwa.

aaa

fot. www.instagram.com/before_we_get_old/

Od pomysłu do realizacji

Historie osób, które zdecydowały się na bezpłatny urlop i spełnianie marzeń jest wiele. O niektórych z nich można przeczytać na blogu Before We Get Old. Jego autorzy, Agata i Krzysztof w ramach 3-miesięcznej przerwy w pracy zdecydowali się odwiedzić Azję. Chociaż, jak twierdzą, szanse na przyznanie bezpłatnego urlopu przez pracodawców były niewielkie, to finalnie ich wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

plane-841441_1920

Niezależnie od tego czy wyjazd ma trwać dwa miesiące czy pełny rok warto się do niego odpowiednio przygotować. Oprócz samego planu wyjazdu, ważnym krokiem jest przygotowanie zaplecza finansowego oraz stworzenie planu zawodowego wspólnie z przełożonym.