LOP&Ł+ new-25

Chcąc promować szeroko rozumianą odpowiedzialność biznesu zaangażowaliśmy się w projekt Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych, w ramach którego nagrodzone zostaną najlepsze prace dyplomowe z zakresu etyki biznesowej.

Już po raz 11. Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego zorganizowała konkurs VERBA VERITATIS na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe i inżynierskie, przygotowane przez studentów i absolwentów uczelni wyższych w Polsce, związane tematycznie z zagadnieniami etyki biznesu. Co roku o nagrodę ubiega się kilkudziesięciu uczestników. Według organizatorów ta inicjatywa „ma (…) na celu skłanianie młodych ludzi, zaczynających swoją karierę zawodową, a także pracowników naukowych polskich uczelni, do praktycznego stosowania zachowań etycznych i propagowania CSR w swoim otoczeniu, a także rozpowszechnianie wiedzy na ten temat”.

Goraco polecam@Łużycka+-1

Łużycka Plus – pierwszy w Polsce biurowiec z certyfikatem „Obiekt bez barier”. Przykład prospołecznego podejścia do nieruchomości komercyjnych

Zdecydowaliśmy się na wsparcie konkursu VERBA VERITATIS, ponieważ doceniamy starania organizatorów na rzecz propagowania etycznych zachowań w biznesie. Uważamy, że może i powinien on być rozumiany nie tylko jako działanie prowadzące do zysku, ale także jako przejrzysta finansowo aktywność bliska ludziom i środowisku. W naszym przypadku konkretnym efektem takiego właśnie podejścia do biznesu jest m.in. realizacja inwestycji Łużycka Plus w Gdyni – to pierwszy w Polsce biurowiec w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadający nieobowiązkowy certyfikat „Obiekt bez barier”. Konkurs VERBA VERITATIS oraz powiązana z nim konferencja Nienieodpowiedzialni udowadniają, że o takich hasłach jak „odpowiedzialność społeczna” czy „walka z wykluczeniem” można rozmawiać nie tylko teoretycznie, ale także w ujęciu praktycznym. Duże zaangażowanie w tę inicjatywę studentów i absolwentów wszystkich etapów studiów wyższych pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość samej etyki w biznesie, jak również na budowę świadomości społecznej tego typu postaw.

kpf-logo

Organizator konkursu VERBA VERITATIS

Partnerami Strategicznymi konkursu są: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów oraz ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Obok Allcon Investment partnerami wiodącymi VERBA VERITATIS są także inne działające na trójmiejskim rynku instytucje i firmy, m.in. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Pika.

Wręczenie nagród odbędzie się 13 października 2016 roku podczas IV Konferencji Nienieodpowiedzialni. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia brzmi „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?”. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć TUTAJ, natomiast szczegółowy opis konkursu znajduje się POD TYM LINKIEM.