dylan-gillis-533818-unsplashZaangażowanie w dużej mierze zależy od podstawowych czynników, które mają wpływ na efektywność, jakość i ogólne zadowolenie pracownika. Jak pokazują najnowsze badania, wśród polskich pracowników nastąpił wzrost zaangażowania w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla pracodawcy oznacza to jednak, że organizacja pracy w firmie musi być jeszcze lepiej przemyślana, a wprowadzane rozwiązania ułatwiały nie tylko osiąganie celów biznesowych, ale także wpływały pozytywnie na motywację pracowników.

Coroczne badanie przeprowadzone Aon Best Employers jednoznacznie pokazuję, że połowa Polaków jest zaangażowana[1]. W porównaniu z rokiem poprzednim, pracownicy czują się bezpieczniej, a ich sytuacja wydaje się być stabilna. Pracownicy zaczynają dostrzegać pozytywne zmiany, aż 54 z 74 badanych aspektów środowiska pracy zostało ocenionych wyżej niż w 2017 roku. Podstawowe zmiany, które zaszły na rynku pracownika to m.in. większa świadomość i przewidywalność – pracownicy są świadomi możliwości rozwoju, które daje im firma, a także potrafią powiązać cele im postawione z celami organizacji. Aż 45% pracowników zdaje sobie sprawę, że to sukces firmy oraz jej wyniki finansowe wpływają istotnie na wysokość ich pensji, a dodatkowo bardziej cenią sobie możliwość rozwojowej oraz efektywnej współpracy pomiędzy całymi działami, zespołami czy poszczególnymi współpracownikami.

Dbaj o rozwój firmy i nie bój się zmian

Nie należy zapominać, że zaangażowanie pracownika nie będzie trwało w nieskończoność. Może się okazać, że wiele aspektów wciąż wymaga poprawy. Czas przeznaczony na podejmowanie ważnych decyzji mających wpływ na rozwój firmy według 60% zatrudnionych jest zbyt długi. Wiele z nich ma poczucie, że firmy nie nadążają wprowadzać nowoczesnych technologii, które miałyby istotny wpływ na całość procesów i procedur, którym podlega organizacja. Często dzieje się tak dlatego, że na miejscu menadżera zasiada nieodpowiednia osoba, której sposób działania nie pozwala na szybki rozwój danej firmy, a co za tym idzie wpływa niekorzystanie na motywacje pracownika.

Najważniejsze motywatory? Nie ma wśród nich benefitów pozapłacowych

Mogłoby się wydawać, że największe zaangażowanie pracowników można zbudować oferując im długą listę benefitów. Nic jednak mylnego. Przede wszystkich to poczucie przywiązania do danej organizacji, która jest nie tylko prawidłowo zarządzana, ale także zapewnia nam rozwój i możliwość angażowania się w tworzenie nowych rozwiązań, czy produktów, motywuje nas do działania. Należy także pamiętać, że ważny jest również sam sposób zarządzania zespołem, a  niekoniecznie to czy postawimy na najbardziej nietypowe rozwiązania. Nowoczesne wyposażenie biura, czy darmowe bilety do kina nigdy nie zastąpią dobrej kultury organizacyjnej, czy odpowiedniego zarządzania pracownikami, które będzie miało największy wpływ na funkcjonowanie firmy.

rawpixel-250087-unsplash

W jaki sposób działać, aby motywować zespół?

Poczucie wpływu oraz uwzględniania inicjatyw pracowników może okazać się bardzo istotne w budowaniu ich motywacji. Liczy się nie tylko możliwość realizacji własnych pomysłów, ale także docenianie już zrealizowanych zadań. Pracodawca, który zauważa sukcesy osiągane przez pracowników wpływa znacznie na poprawę ich samopoczucia, tym samym zwiększając chęci do wydajniejszej pracy. Sytuacja, w której zatrudnieni będą wykonywać swoje obowiązki wyłącznie z konieczności, nie wykazując przy tym własnej inicjatywy, ograniczy nie tylko ich kreatywność, ale wpłynie również negatywnie na wyniki firmy. Kolejnym aspektem, który w wielu organizacjach według ankietowanych wpływa na poziom zaangażowania, jest poczucie adekwatności wynagrodzenia w porównaniu do rynku. Odpowiedzialny pracodawca powinien stawiać jasne wymagania, ale dawać także możliwość wypowiedzenia się przełożonym w kwestii wynagrodzenia i realnie ocenić swoją sytuację. W miarę możliwości powinni oni decydować o wysokości swojego pensji, a realna szansa na podwyżkę bez wątpienia wpłynie na wzrost ich efektywności.

Poznaj pracownika i jego potrzeby

Oczekiwania każdego pracownika jak i jego oczekiwania mogą być bardzo różne. Nie należy zapominać, że w miejscu pracy spędzamy znaczną część naszego życia , dlatego ważne jest aby pracodawca wychodził naprzeciw potrzebom zatrudnionych i próbował ich lepiej poznać.  Indywidualne dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników oraz sposobu ich realizacji pozwoli na sprawne zarządzanie zespołem.

Chcąc budować angażującą organizacje należy zebrać zespół, który będzie nie tylko zorganizowany pod kątem wykonywania poszczególnych zadań – ważne jest, aby tworzący go ludzie mieli podobne wartości do tych, które stoją za celami biznesowymi danej firmy. Odpowiednio wykorzystany potencjał pracowników może przełożyć się nie tylko na doskonałe wyniki finansowe, ale dzięki temu zwiększy się przede wszystkim konkurencyjność i atrakcyjność pracodawcy.

[1] http://najlepsipracodawcy.pl/najlepsi-pracodawcy/